प्राधिकरणले माग गर्दैमा विद्युत् महशुल बढ्दैन : दिल्लीबहादुर सिंह, अध्यक्ष, विद्युत् नियमन आयोग

प्राधिकरणले माग गर्दैमा विद्युत् महशुल बढ्दैन : दिल्लीबहादुर सिंह, अध्यक्ष, विद्युत् नियमन आयोग