बिहान उठ्नासाथ नगरौं यस्ता गल्ती

बिहान उठ्नासाथ नगरौं यस्ता गल्ती