असफल आयोजना खारेज गर्ने सरकारको तयारी

असफल आयोजना खारेज गर्ने सरकारको तयारी