ताइवानमा २५ वर्षयताकै शक्तिशाली भूकम्प

ताइवानमा २५ वर्षयताकै शक्तिशाली भूकम्प