भो भयो अति गर्‍यौ अब जाग

भो भयो अति गर्‍यौ अब जाग