फोर्ब्स अर्बपतिको सूचीमा गायिका टेलर स्वीफ्ट

फोर्ब्स अर्बपतिको सूचीमा गायिका टेलर स्वीफ्ट