सभामुखबाट त्रुटी भएकाले संसद बैठक चल्न सकेन : सांसद यादव

सभामुखबाट त्रुटी भएकाले संसद बैठक चल्न सकेन : सांसद यादव