६० वर्षमा पनि बनेन रोशनीको नागरिकता, छोरा–नातिको जन्मदर्तासमेत छैन

६० वर्षमा पनि बनेन रोशनीको नागरिकता, छोरा–नातिको जन्मदर्तासमेत छैन