संवैधानिक व्याख्याका सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउन नपर्ने सर्वोच्चको ठहर

संवैधानिक व्याख्याका सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउन नपर्ने सर्वोच्चको ठहर