गृहमन्त्री लामिछानेको ‘सांसदले विदेशीलाई सूचना बेच्छन्’ भन्ने अभिव्यक्ति संसद रेकर्डबाट हटाउन विश्वप्रकाशको माग

गृहमन्त्री लामिछानेको ‘सांसदले विदेशीलाई सूचना बेच्छन्’ भन्ने अभिव्यक्ति संसद रेकर्डबाट हटाउन विश्वप्रकाशको माग