ठगहरूले केही ठूला सहकारी बदनाम बनाए, नियममा बस्नेमा समस्या छैन : ओली

ठगहरूले केही ठूला सहकारी बदनाम बनाए, नियममा बस्नेमा समस्या छैन : ओली