भारत सेमिफाइनल नजिक, बंगलादेशको सम्भावना कठिन

भारत सेमिफाइनल नजिक, बंगलादेशको सम्भावना कठिन