गर्मीमा स्वस्थ्य रहन के गर्ने ?

गर्मीमा स्वस्थ्य रहन के गर्ने ?