दक्षिण कोरियाको ब्याट्री प्लान्टको आगलागी स्थलमा २० भन्दा बढी शव फेला

दक्षिण कोरियाको ब्याट्री प्लान्टको आगलागी स्थलमा २० भन्दा बढी शव फेला