‘तातो हावाको लहर (लू) प्रतिकार्यमा जुटौँ’

‘तातो हावाको लहर (लू) प्रतिकार्यमा जुटौँ’