सर्प उद्दार गर्दै सुबोध (फोटोफिचर)

सर्प उद्दार गर्दै सुबोध (फोटोफिचर)