बसाइँसाइले गाउँ सुनसान, विद्यार्थी नहुँदा विद्यालय रित्तो

बसाइँसाइले गाउँ सुनसान, विद्यार्थी नहुँदा विद्यालय रित्तो