निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्छु : डा कोइराला

निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्छु : डा कोइराला