गौशालाको सडककिनार अतिक्रमण गरी बनाएका संरचना महानगरले भत्कायो

गौशालाको सडककिनार अतिक्रमण गरी बनाएका संरचना महानगरले भत्कायो