सपिङ कम्प्लेक्स भाडामा नलाग्दा आन्तरिक आयबाट किस्ता तिर्दै जिरी नगरपालिका

सपिङ कम्प्लेक्स भाडामा नलाग्दा आन्तरिक आयबाट किस्ता तिर्दै जिरी नगरपालिका