गर्मीयाममा झाडापखालाको जोखिम, कसरी बच्ने ?

गर्मीयाममा झाडापखालाको जोखिम, कसरी बच्ने ?