अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेको थिए- ‘बौद्ध धर्म आधुनिक विज्ञानसँग जोडिएको छ’

अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेको थिए- ‘बौद्ध धर्म आधुनिक विज्ञानसँग जोडिएको छ’