सरकारले कसरी ल्याउला बजेट, विपक्षीको घेरामा कि अध्यादेशमार्फत ?

सरकारले कसरी ल्याउला बजेट, विपक्षीको घेरामा कि अध्यादेशमार्फत ?