कस्को प्रेममा छिन् रश्मिका मन्दाना ?

कस्को प्रेममा छिन् रश्मिका मन्दाना ?