खरबुजामा पाइन्छ स्वादिष्ट र शीतलतासँगै सम्भावित क्यान्सर प्रतिरोधी तत्त्व

खरबुजामा पाइन्छ स्वादिष्ट र शीतलतासँगै सम्भावित क्यान्सर प्रतिरोधी तत्त्व