विपक्षीको घेरामा सभामुख, बचाउमा सत्तारूढ दल

विपक्षीको घेरामा सभामुख, बचाउमा सत्तारूढ दल