राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्द्वारा मानवीय कामदारको सुरक्षाका लागि प्रस्ताव पारित

राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्द्वारा मानवीय कामदारको सुरक्षाका लागि प्रस्ताव पारित