गाजामा मृत्यु हुने प्यालेस्टाइनीको संख्या ३५ हजार ८५७ पुग्यो

गाजामा मृत्यु हुने प्यालेस्टाइनीको संख्या ३५ हजार ८५७ पुग्यो