न्यूजिल्याण्डबाट १०० मुलुकमा पाउडर दूध निर्यात, चीन प्रमुख गन्तव्य

न्यूजिल्याण्डबाट १०० मुलुकमा पाउडर दूध निर्यात, चीन प्रमुख गन्तव्य