राधा र घनेन्द्रका गजलमा सन्तोषको एकल प्रस्तुति हुने

राधा र घनेन्द्रका गजलमा सन्तोषको एकल प्रस्तुति हुने