सत्ता पक्षको समर्थन, विपक्षीद्वारा विरोध

सत्ता पक्षको समर्थन, विपक्षीद्वारा विरोध