गण्डकीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डेद्वारा शपथ

गण्डकीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डेद्वारा शपथ