समुद्र बचाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई राष्ट्रसंघका प्रमुखको आग्रह

समुद्र बचाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई राष्ट्रसंघका प्रमुखको आग्रह