भगवान कृष्णले किन बोक्छन् मुरली ?

भगवान कृष्णले किन बोक्छन् मुरली ?