पोखराका जनप्रतिनिधिलाई शपथ (तस्वीरहरुमा)

kf]v/f, !@ h]7 M hgk|ltlglwnfO{ zky :yfgLo txsf] lgjf{rgaf6 lgjf{lrt kf]v/f dxfgu/kflnsfsf hgk|ltlglwnfO{ zky u/fpFb} dxfgu/ k|d'v wg/fh cfrfo{ . tl:a/M /flwsf sF8]n÷/f;;

हिमालय टाइम्स
Read Time = 3 mins

पोखरा । तस्वीरमा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित पोखरा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई शपथ गराउँदै महानगर प्रमुख धनराज आचार्य ।

महानगर प्रमुख आचार्य पदभार सम्हाल्दै

नवनिर्वाचित प्रमुख धनराज आचार्यलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृत श्रीकृष्ण भट्टराई

महानगर उपप्रमुख गुरुङ पदभार सम्हाल्दै

नवनिर्वाचित उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृत श्रीकृष्ण भट्टराई ।

पोखरा महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित पदाधिकारीको घोषणासभा, शपथ ग्रहण तथा प्रमाणपत्र वितरण समारोहमा मन्तव्य व्यक्त गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल ।

तस्वीर- राधिका कँडेल/रासस

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?