व्रतको समायमा शारीरिक सम्पर्क गर्न हुन्छ कि हुँदैन ?

व्रतको समायमा शारीरिक सम्पर्क गर्न हुन्छ कि हुँदैन ?