‘ब्राह्मणले बाटो बिराउँदा संस्कारगत विचलन आयो’

‘ब्राह्मणले बाटो बिराउँदा संस्कारगत विचलन आयो’