एनसेलको सेयर बिक्री रोक्न उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश (आदेशसहित)

एनसेलको सेयर बिक्री रोक्न उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश (आदेशसहित)