हुथी समुहलाई सहयोग गर्ने १३ ब्यक्ति र संस्थालाई अमेरिकाले लगायो प्रतिबन्ध

हुथी समुहलाई सहयोग गर्ने १३ ब्यक्ति र संस्थालाई अमेरिकाले लगायो प्रतिबन्ध