उड्नै लागेको विमानको इन्जिनमा समस्या देखिएपछि…

उड्नै लागेको विमानको इन्जिनमा समस्या देखिएपछि…