किन बढ्दैछन् आपराधिक घटना ?

किन बढ्दैछन् आपराधिक घटना ?