धनुषाका पालिकाहरूमा साढे ६ अर्ब भन्दा बेसी बेरुजु

धनुषाका पालिकाहरूमा साढे ६ अर्ब भन्दा बेसी बेरुजु