बुटवलमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिक अनावरण

बुटवलमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिक अनावरण