राप्ती बस दुर्घटनाका घाइते भन्छन्: भाग्यले बाँच्यौँ

राप्ती बस दुर्घटनाका घाइते भन्छन्: भाग्यले बाँच्यौँ