गहत खाने गर्नुभएको छ ? महाऔषधिका रुपमा यस्ता छन् गहत खानुका फाइदा

गहत खाने गर्नुभएको छ ? महाऔषधिका रुपमा यस्ता छन् गहत खानुका फाइदा