बिहीबार कुन भगवानको कसरी पूजा गर्ने ?

बिहीबार कुन भगवानको कसरी पूजा गर्ने ?