सांसदहरुको आरोप : नेतृत्वमा जानेहरुले अवसरलाई कमाउने अन्तिम मौकाको रुपमा लिएर अपारदर्शी काम गर्दैछन्

सांसदहरुको आरोप : नेतृत्वमा जानेहरुले अवसरलाई कमाउने अन्तिम मौकाको रुपमा लिएर अपारदर्शी काम गर्दैछन्