कसुर नदेखिएका सम्पत्ति वैध बनाउन सरकारमाथि दबाब : कानुनमन्त्री

कसुर नदेखिएका सम्पत्ति वैध बनाउन सरकारमाथि दबाब : कानुनमन्त्री