फुर्दिकुको दर्दनाक अवस्था : खोरमै खानपिन, खोरमै मलमुत्र

फुर्दिकुको दर्दनाक अवस्था : खोरमै खानपिन, खोरमै मलमुत्र