प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अमेरिकी नौसेनाध्यक्षको शिष्टाचार भेट

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अमेरिकी नौसेनाध्यक्षको शिष्टाचार भेट